Архив за етитет: СОУ „Васил Левски”

СОУ „Васил Левски” – с дръзновението на миналото към достойно настояще

95 години гимназиално образование в Троян – една сериозна възраст, която позволява да се правят анализи, равносметки, съпоставки. Годишнина, задължаваща всички, работещи в сферата на образованието и възпитанието в градчето ни. Многото прояви за празника в СОУ „Васил Левски”доказват, че сме признателни на основателите и сме наследили тяхната отговорност. Кулминацията на тържествата бе на 22 май, когато плодовете на дългогодишния ни труд станаха достояние на обществеността.
Денят на отворените врати прикани бивши учители и ученици, родители. Обновена и естетизирана сграда, модерни компютърни зали, кабинети с интерактивни дъски, видеостена, Европейски коридор, топъл прием от страна на домакините. Продължете да четете СОУ „Васил Левски” – с дръзновението на миналото към достойно настояще