Архив за етитет: проучване

Община Троян проучва мнението за нови културни прояви

Община Троян проучва мнението за нови културни проявиДо 14 януари жителите на община Троян могат да попълнят анкета, в която да изкажат своето мнение за културния живот тук. Въпросите са свързани със съществуващите събития в местния културен календар, като хората могат да отговорят дали са доволни от тях, дали са ориентирани към тяхната социална група, и т.н. В края на годината от Общината предложиха въпросника на институции, пряко ангажирани с дейността, а в интернет на страницата на община Троян всеки може да изрази своето мнение. Крайната цел е да се събере информация, за да се разработи адекватен проект, насочен към опазване, популяризиране и защита на културното наследство в града чрез създаване и промотиране на иновативни културни събития. Проектът ще бъде по ОП”Регионално развитие” и ще се разчита на безвъзмездна финансова помощ.