Архив за етитет: Предлагат спиране на производство в “Машстрой”

Предлагат спиране на производство в “Машстрой”

Предлагат спиране на производство в "Машстрой"Мениджърите предлагат спиране на производството на металорежещи продукти в “Машстрой” – Троян – под това заглавие авторитетният вестник “Банкер”  информира за предстоящо общо събрание на акционерите. То е насрочено за 28 юни, а ако няма кворум – ще се състои на 13 юли. Право на глас ще имат собствениците на акции, придобити до 10 юни.
Съветът на директорите на фирмата предлага да спре производството на металорежещи машини в “Машстрой”. В условията на световната криза като стока, която има инвестиционен характер, то се оказва неперспективно за троянското предприятие. Произвежданата в завода продукция е по собствени конструктивни разработки при дългогодишния опит в производството на стругове, както и достиженията и новостите в областта на стругостроенето. Изделията са със запазена търговска марка. Въпреки това тенденцията е за непрекъснато намаляване на продажбите и приходите през 2010 г. спрямо 2009 г. – с 81.68 %. Антикризисният план във фирмата доведе до драстично намаляване на персонала – останали са 28
души в края на 2010-а. Разходите са намалели със 69%  в сравнение с 2009 г. като най-значителното намаление е от материали, външни услуги и персонал. Продължете да четете Предлагат спиране на производство в “Машстрой”