Архив за етитет: Общинският съвет Троян

Община Троян прие дарение водопровод в Дебнево

Общинският съвет в Троян взе решение да се приеме дарение от фирма “Видимекс” ЕООД на Стефан Бояджиев, който е изградил водопроводни съоръжения в Дебнево за нуждите на своя Цех за преработка на плодове и зеленчуци. Тъй като цехът е продаден, собственикът предлага на Общината като дарение изграденото от фирмата. То включва каптажна шахта в  м.Папрат, външен водопровод от стоманени тръби с обща дължина 4130 м; резервоар от 700 куб.м и хлораторна сграда с изградена санитарно – охранителна зона около тях в м.Бимбашийска могила, помпена станция, дренаж, шахтов кладенец с изградена СОЗ около тях в м.Котова могила и др. Продължете да четете Община Троян прие дарение водопровод в Дебнево