Архив за етитет: Община Троян партньор по проекта „И аз имам семейство“

Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб

Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб● Скромен интерес проявиха т.нар. “обикновени” граждани към публичната дискусия за разпределението на общите ни пари

Форумът, който се проведе на 5 февруари по повод разпределението на Бюджет 2015 по функции, дейности и параграфи, трудно може да се впише в нечия представа за обществено обсъждане на важен програмен документ. Тъй като на поканата на кмета Донка Михайлова и председателя на Общинския съвет Ангел Балев се отзоваха само няколко граждани и аудиторията бе формирана предимно от общински съветници, служители в местната администрация и директори на училища и детски градини, един от участниците в срещата я оприличи на дискусия между съставителите на бюджета и второстепенните разпоредители с него.

Въпреки камерното гражданско присъствие дискусията протече по предварително обявения ред като започна с отчет на бюджета за миналата година, продължи с презентация на проектобюджета за 2015 г. (и двете представени от кмета) и завърши с няколко мнения, въпроси и предложения, които дойдоха от залата. Продължете да четете Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб

Община Троян партньор по проекта “И аз имам семейство”

Община Троян партньор по проекта „И аз имам семейство“Екип по приемна грижа ще бъде създаден в Троян във връзка с голямата цел за всяко дете да се осигури отглеждане и израстване в семейна среда. Екипът ще подбира и утвърждава кандидатите за приемни родители.Те ще преминат обучение, провеждано от експерти на Агенцията за социално подпомагане, с опит по закрила на детето. Така отглежданите в специализирани институции деца и тези, за които има риск от изоставяне, ще бъдат настанявани  в алтернативна семейна среда. Там ще имат по-добри условия за пълноценно развитие.
Всичко това е по проекта “И аз имам семейство” по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Община Троян чрез кмета Донка Михайлова сключи на 8 декември партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане /АСП/  чрез  Дирекция “Закрила на детето”. Продължете да четете Община Троян партньор по проекта “И аз имам семейство”