Архив за етитет: Мечка

Сложиха GPS нашийник на мечок в Парка

Мечок около 110 кг от днес носи GPS нашийник и става важна фигура в проучването на миграциите на кафявата мечка в НП „Централен Балкан“ и съседните територии.

Чрез нашийника, маркираният мецан ще изпраща сигнали, позволяващи да се проследи неговото движение и поведение като цяло в защитената територия и извън нея. След поставянето на нашийника и извършените измервания – тегло, височина, пол, възраст, мечокът с хубавото българско име Митко, е излязъл от упойката и поел по дивите си пътеки в стабилно състояние, съобщават от екипа, извършил маркирането.

Улавянето и маркирането на мечката е част от дейностите по опазване и поддържане на популациите на едрите бозайници в НП „Централен Балкан“, изпълнявани в рамките на Проект „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ Продължете да четете Сложиха GPS нашийник на мечок в Парка