Архив за етитет: Марияна Станчева

Троянско училище прави проект по “Коменски

Троянско училище прави проект по "Коменски

“В троянското СОУ”Св.Климент Охридски” разработват проект по темата “Световен мир и приятелство в общуването”. В проекта участват 6 държави, работен език е английският. Идеята е за интегриране на малцинствата и борба с дискриминацията в училище и в обществото като цяло, споделя преподавателката по английски в “Св.Климент Охридски” Марияна Станчева, която е двигател на проекта. Кандидатурата е подадена по програма “Коменски” и се очаква одобрение. Ако резултатите са положителни, продължителността на проекта ще бъде 2 календарни години. Включени са разменни визити между 6-те държави участнички, при които ще се изнесат много уроци по различнипредмети, учениците ще участват в различни дейности , свързани със спорта, изкуствата, природните науки. Ще се съпоставят традиции, култури, обичаи.