Архив за етитет: Крави

Ловчалия иска да отглежда животни в Гумощник

Ловчалия иска да отглежда животни в ГумощникВ Общинската администрация на Троян е постъпило заявление от Йовчо Матев от Ловеч, който проявява интерес да закупи общински имот в местността “Цареви ливади” землището на село Гумощник. Имотът е с площ 12 105 кв.м и представлява ливада 7-а категория.  Като земеделски производител Матев възнамерява да изгради там постройка за отглеждането на животни.
Кметският съвет на кметството в Гумощник е дал своето положително становище за продажбата на имота.Общинският съвет даде своето съгласие да се продаде имотът чрез публичен търг, като началната тръжна цена е в размер на 36315 лв.

Откраднали крави край града

Откраднали крави край градаДве крави, собственост на Минко Б. от Троян, са били откраднати миналата нощ. Човекът ги отглежда край града, близо до “Лесопласт”, където има свое стопанство, като нощем животните му са без надзор. Злосторниците са оставили две от кравите на стопанина. Колко голяма загуба е тази кражба, може да разбере само този, който отглежда домашни животни. Надеждата да бъдат намерени и да са живи е твърде малка.