Архив за етитет: Красива България

Троян спечели проект по “Красива България”

Троян спечели проект по "Красива България"От 400 внесени проекта на общини управителният съвет на проект “Красива България” е одобрил за финансиране 4, сред които попада и проект на нашата община за галерия “Серякова къща” по мярка “Подобряване на градската среда”. Сградата, която е паметник на културата, ще бъде санирана, ще се оправи покривът, ще има топлоизолация. Собственият финансов принос на общината за този проект възлиза на 51 619 лв., които са заложени в бюджета. Общата стойност на проекта е 99 268 лв., като до 3 септември ще бъде избран изпълнителят, а до началото на декември дейностите трябва да приключат, според условията на подписания договор в министерството. Продължете да четете Троян спечели проект по “Красива България”