Архив за етитет: Конкурс ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА в Троян

Конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“

Конкурс ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА в ТроянМинистерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявяват конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

В конкурса могат да участват общини и кметства, както и училища, детски градини, обединени детски комплекси от цялата страна.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на екологичната култура и включване с доброволен труд на граждани и организации в дейности за опазване на околната среда на местно ниво. Продължете да четете Конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“