Архив за етитет: Инфо Троян

Какво ще се случи в Троян до 2020 г.

Какво ще се случи в Троян до 2020 г.Общинските съветници гласуваха списък с проекти за градско възстановяване и развитие до 2020 година. Ето какво включва той:  

Приоритет 1: Качество на живот

Мярка 1.1.:Благоустрояване на градската среда и превенция на риска от природни бедствия

Група проекти: „Превенция на риска и опазване здравето и живота на общността”

Проект 1 „Корекция на р. Бели Осъм в централна градска част на гр. Троян за предотвратяване ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения – втори етап“

Проект 2 “Проектиране във фаза „Работен проект“ за корекция на река Бели Осъм”:

Обект 1: Инвестиционен проект по протежение на десния бряг на река Бели Осъм в участъка от Марковския мост до комплекс „Нунки“

Обект 2. Инвестиционен проект по протежение на левия бряг от ул. „Шипка“ до вливането на р. Черни Осъм до ВЕЦ 1

Група проекти: „Свързаност и достъпност”

Проект 3 „Поетапно изграждане на алтернативно трасе на път ІІ-35“

Проект 4 “Изграждане на пътна връзка между ж.к. “Лъгът” и  ул. “Македония”” Продължете да четете Какво ще се случи в Троян до 2020 г.