Архив за етитет: Евросредства ще модернизират образователната инфраструктура в община Троян

Евросредства ще модернизират образователната инфраструктура в община Троян

Евросредства ще модернизират образователната инфраструктура в община Троян Близо 5 млн. лв. европейски средства ще бъдат отпуснати за осигуряването на благоприятни условия за  учебния и възпитателен процес на територията на община Троян. Ще се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура. Ще се направят необходимите подобрения в две селски училища – СОУ”Васил Левски” в Черни Осъм и Основното училище със същото име в Орешак, и в 4 детски градини – ЦДГ”Незабравка” в Орешак, ЦДГ в Борима, Седмичната детска градина в Калейца, Обединеното детско заведение “Буковец” в Троян.
В петък на пресконференция бяха представени дейностите по проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,7 млн.лв.
Крайният срок за изпълнението е 02.09.2012 г. Продължете да четете Евросредства ще модернизират образователната инфраструктура в община Троян