Архив за етитет: Детска агресия

Учиха педагози да се справят с агресията

Учиха педагози да се справят с агресиятаЗа втори път Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ОбКБППМН) и Районното управление “Полиция” в нашия град, си партнираха в организиране на обучение за педагози от общините Троян и Априлци. Този път неговата тема бе “Превенция на агресивното поведение и противопоставяне на насилието в училище”, а лектор – психологът Йордан Танковски, който води и предишния семинар, посветен на проблемите с наркоманиите. Продължете да четете Учиха педагози да се справят с агресията