Архив за етитет: бюджет 2015

Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб

Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб● Скромен интерес проявиха т.нар. “обикновени” граждани към публичната дискусия за разпределението на общите ни пари

Форумът, който се проведе на 5 февруари по повод разпределението на Бюджет 2015 по функции, дейности и параграфи, трудно може да се впише в нечия представа за обществено обсъждане на важен програмен документ. Тъй като на поканата на кмета Донка Михайлова и председателя на Общинския съвет Ангел Балев се отзоваха само няколко граждани и аудиторията бе формирана предимно от общински съветници, служители в местната администрация и директори на училища и детски градини, един от участниците в срещата я оприличи на дискусия между съставителите на бюджета и второстепенните разпоредители с него.

Въпреки камерното гражданско присъствие дискусията протече по предварително обявения ред като започна с отчет на бюджета за миналата година, продължи с презентация на проектобюджета за 2015 г. (и двете представени от кмета) и завърши с няколко мнения, въпроси и предложения, които дойдоха от залата. Продължете да четете Общественото обсъждане на бюджета като сбирка на елитарен клуб

Публично обсъждане на приоритетите на проекто-бюджета за 2015 година

Община ТроянПредстои приемането на бюджета на Община Троян за 2015 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Каним Ви отново заедно да представим и обсъдим приоритетите на проекто-бюджета на общината за 2015 година.

Преди внасянето на проекто-бюджета в Общинския съвет, ще се проведе обсъждане на неговите конкретни параметри.

Обсъждането ще се проведе на 27 ноември 2014 г. от 18 часа в салона на Община Троян.

Ангел Балев – Председател на ОбС-Троян
Донка Михайлова – Кмет на Община Троян