Архив за етитет: 8 малки проекта

8 малки проекта ще подкрепи Общината

8 малки проекта ще подкрепи Общината25 000 лв. от бюджета на Община Троян ще бъдат използвани за осъществяването на 8 проекта на организации и обществени групи по линия на Обществения форум и проекта “Участие на гражданите в управлението на местните финанси”. По целта да се активизира гражданското участие в осъществяването на значими за общността идеи Троян работи от няколко години, като крайната оценка за това – въпреки интереса обикновено на едни и същи кандидатстващи организации към тази форма на финансиране и въпреки неголямата му популярност, все пак е положителна. Първоначалната идея на Обществен форум бе гражданите да класират на първо, второ и трето място най-добрите и най-важни според тях проекти и те да получат общински Продължете да четете 8 малки проекта ще подкрепи Общината