Архив на категория: ИКОНОМИКА

Окончателно сливане между Тева и Актавис

Сливането между Тева и Актавис (Алерган) приключи. Това съобщиха от централата на израелската компания вчера. Очаква се днес сливането да бъде официално обявено и у нас.

„Придобиването идва в момент, когато Тева е по-силна от всякога, то ще увеличи финансовия профил на компанията и ще диверсифицира източниците на приходи“, заяви Ерез Вигодман, президент на Тева.

Придобиването на Актавис започна през 2015 г. То беше на стойност 40.5 млрд. долара, като Алерган трябва да получи 33.75 млрд. кеш и дялове от Тева на стойност за 6.75 млрд. Сливането се проточи заради одобрението, което трябваше да й даде Федералната търговска комисия в САЩ. То стана факт едва през миналата седмица. За да получи зелена светлина, Тева се принуди да се раздели със 79 медикамента, така че да няма заплаха за конкуренцията в Америка.

Въпреки това портфолиото на компанията ще бъде по-голямо от всякога. Придобиването на Актавис ще разшири възможностите на Тева, осигурявайки над 1800 медикамента и 16 000 продукта в над 80 пазара по света. В 40 от тези държави Тева ще бъде в челната тройка по продажби. Една от тях ще е и България.

У нас новата компания най-верояно ще оперира под името „Актавис Тева Груп“, тъй като Актавис е с традиции на родния ни пазар. От години генеричният производител е в челните редици по продажби, негови са и двата завода в Дупница и Троян. Очаква се мениджър за България на новата мегаструктура да бъде Николай Хаджидончев, който сега е начело на Тева. Илия Пашов, който ръководи Актавис пък, най-вероятно ще поеме направлението за генеричните продукти.

Източник: clinica.bg

Такситата в Троян ще плащат 500 лева данък

Троян, 2 август /Даниела Балабанова, БТА/
В Троян годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници ще е 500 лева. Това са решили общинските съветници в Троян с гласуваната на последното си заседание актуализация на Наредба 6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян, съобщават от администрацията.
Досега троянските таксиметровите превозвачи са плащали по 20 лева годишна такса за стикер.
Данъкът е въведен тази година с изменение на Закона за местните данъци и такси и ще влезе в сила от 2017 г. Размерът му се определя от Общинския съвет в границите от 300 до 1000 лева в срок до 30 октомври на предходната година, а за 2017 г. – до 30 септември 2016 г.
Данъчно задължени са таксиметровите превозвачи на пътници, имащи регистрация от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешително за дейността, издадено от кмета на общината. Броят на издадените в Троян подобни разрешителни е относително постоянен за последните четири години – около 60.
„Обемът на дейността в Община Троян не налага нито ограничаването, нито насърчаването й. Характерът на дейността е близък до някои патентни дейности, а практиката тук е за патентен данък да се определят стойности под средното от предвиденото в закона. Ето защо общинската администрация намира за целесъобразно данъкът да се определи в размер от 500 лева“, се казва в мотивите към внесеното от кмета Донка Михайлова предложение.

/ИС/

Източник: БТА

Търговско изложение „Произведено в Троян“ ще има на панаира на занаятите в Орешак

Троян, 1 август /Даниела Балабанова, БТА/
Община Троян и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, организират за пръв път търговско изложение „Произведено в Троян“. То ще бъде разположено в националното изложение по време на традиционния панаир на занаятите от 12 до 15 август, съобщават от общинската администрация.
На едно място ще се съберат производители от общината. Събитието е адресирано към многобройните гости на панаира, които в продължение на четири дни ще могат да съчетаят посещението на Троянския манастир, по повод храмовия празник, с възможността да си купят практични стоки и предмети за бита от местните производители.
Идеята на организаторите е да се представи цялото многообразие на троянската икономика на едно място – ефективен модел на събитие, съчетаващо в себе си духа на местните традиции с многообразието на производителите от региона.
/ПП/

Източник: БТА

Община Троян поиска промяна на границата между областите Ловеч и Пловдив

Община Троян поиска промяна на границата между областите Ловеч и ПловдивПромяна на границата между областите Ловеч и Пловдив ще поискат от община Троян. Това е станало ясно на заседание на Областна комисия „Военни паметници“, съобщиха от областната администрация.

Причината е, че границата минава през средата на паметника „Арка на Свободата“ на Беклемето, което затруднява неговото поддържане. Затова главният архитект на Община Троян Боян Кръстев се е ангажирал да изготви необходимата документация и да се поиска от Област Пловдив промяна на тази граница между двата региона в полза на област Ловеч. Това би решило проблема с поддържането и Община Троян ще се ангажира, е добавил арх. Кръстев. Директорът на Регионалния исторически музей Капка Кузманова е представила обосновка за включването на монумента в областния регистър на военните паметници.

На заседанието било обсъдено и издаването на Каталог на военните паметници, като за целта било взето решение експертна комисия да изготви концепцията и основните параметри на изданието, които да бъдат предложени на общините – брой и размер на снимковия материал, необходима историческа справка за всеки паметник, обща визия. На следващ етап ще се обсъдят и възможностите за финансиране, като ще се търси повече от един източник, допълват от областната администрация

Източник: Кмета.БГ

Община Троян ще ремонтира улицата с най-големия туристопоток в Орешак

Община Троян ще ремонтира главната улица в с. Орешак, която е част от общинския път Орешак – Троянски манастир – Черни Осъм, и поема големия туристопоток към забележителностите в района, съобщават от местната администрация. Това е било подкрепено и от жителите на селото, тъй като улицата е в неудовлетворително състояние, не е ремонтирана цялостно от няколко десетилетия.
Първият етап на проекта обхваща участък от 920 метра, като са предвидени две платна за движение и едно за паркиране, велоалея и тротоари.
Община Троян има намерение да проектира улицата още през 2016 г. до Троянския манастир /още приблизително три километра/ за една цялостна визия.
Троян, 21 юни /Даниела Коларова, БТА/

Община Троян започва кампания за подобряване на облика на търговски обекти

Троян, 16 април /Даниела Балабанова, БТА/

Ñîôèÿ (11 þíè 2013) Â íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Îáùèíà Òðîÿí ïî ïîâîä íà çàêðèâàíåòî íà Áúëãàðñêèÿ ôåñòèâàë íà ñëèâàòà. Íà ñíèìêàòà: Äîíêà Ìèõàéëîâà - êìåò íà îáùèíà Òðîÿí. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ

Община Троян започва кампания за подобряване на облика на търговските обекти в града. Инициативата е на кмета Донка Михайлова. „Призоваваме търговците да оформят по много по-красив начин и витрините, и самите магазини“, заяви Михайлова.
Тя добави, че през този месец собствениците и ползватели на търговски обекти и заведения ще получават информационни брошури, чрез които ще се запознаят с инициативата на общината. В края на месеца ще бъде обявен конкурс за най-красива витрина на търговски обект по предварително зададена тема – „Пролет“. Конкурсът ще бъде в две категории – за търговски обекти и за заведения. Търговците в града, които желаят да се включат в инициативата, ще бъдат безплатно консултирани от професионален аранжор.
Призьорите ще получат материална награда, както и грамота за най-добре аранжирана витрина на търговски обект.
Кампанията започва от 18 април /понеделник/, а магазините, които се включат в нея, ще бъдат обозначени със специални стикери.
/ПП/

Четири области остават без европари за ВиК проекти

вик4 от общо 28 области у нас няма да имат достъп до европейски фондове за изпълнение на ВиК проекти. Така при авария жителите там или ще трябва да са или без вода дълго време, или общините ще трябва да платят за ремонта от бюджетите си.

За да се използват евросубсидии за ВиК проекти е необходимо малките ВиК дружества в общините да бъдат консолидирани в един голям оператор. Това не може да се случи в областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик и Ловеч, тъй като част от общините там отказват да участват в окрупняването.

Водата в Троян е чиста. Установили са го хората, установяват го и контролните органи. В момента кубик от нея струва около 1,50 лева. Цена, която засега е приемлива за всички.

В общинското водно дружество се притесняват, че ако станат част от големия оператор ВиК-Ловеч, цената за троянци ще скочи. Продължете да четете Четири области остават без европари за ВиК проекти

Най-ниска безработица през февруари има в Община Троян – 6,4% и община Ловеч – 9,3%

Най-ниска безработица през февруари има в Община ТроянРавнището на безработица през февруари 2016 г.  в Ловешка област е 15,7%, като намалението е с 0,3 процентни пункта спрямо предходния месец. Същевременно, в сравнение с февруари 2015 г., равнището на безработица намалява с 1,5 процентни пункта, сочи отчетът за месец февруари на Дирекция Регионалната служба по заетостта в Ловеч.

В бюрата по труда са регистрирани 8 769 безработни лица. Те намаляват със 171 души спрямо месец януари.  В сравнение с февруари 2015 г. безработните са значително по-малко – с 835 лица или 8,7%.

Най-ниска е безработицата през февруари в Община Троян – 6,4%, община Ловеч – 9,3%. Само в тези две общини безработицата е по-ниска от тази за страната – 10,0%. Най-висока е безработицата в общините  Угърчин – 52,1 % и в Ябланица – 44,1 процента. Останалите общини са с равнище на безработица в Априлци – 11,2%, в Тетевен-24,8%, в Летница -27,3% и в Луковит – 31,6%. Продължете да четете Най-ниска безработица през февруари има в Община Троян – 6,4% и община Ловеч – 9,3%

TSD Services – динамично развитие, чрез иновации и инвестиции в хората

TSD Services – динамично развитие, чрез иновации и инвестиции в хоратаTSD Services, Ltd е средна по големина българска ИТ компания, която се занимава с разработка на софтуер и аутсорсинг на услуги. Фирмата е създадена през 2007 година в град Троян, стартирайки своята дейност с екип от двама души, единият от които е основателят Герман Гачевски. В момента компанията е базирана в две офис локации в България – Троян и София.

През годините TSD бързо набира скорост и утвърждава своето място в сферата на информационните технологии, осъществявайки голям брой проекти и печелейки множество клиенти в световен мащаб. Днес фирмата се нарежда сред бързо развиващите се ИТ компании у нас, които успешно завладяват международните пазари и отреждат място на българския ИТ сектор на подиуми от световно ниво. TSD е член на БАСКОМ и притежател на сертификат ISO/IEC 27001:2013. Продължете да четете TSD Services – динамично развитие, чрез иновации и инвестиции в хората